Chương trình văn nghệ Tịnh Xá Ngọc Chương

Công ty TNHH Văn Hóa Nghệ Thuật Bông Sen Trắng thực hiện.
CHƯƠNG TRÌNH VĂN NGHỆ KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TỈNH HẬU GIANG 2018 .
Do GHPGVN Tp. Vị Thanh tỉnh Hậu Giang
Tại TỊNH XÁ NGỌC CHƯƠNG . TP VỊ THANH
NGÀY 15 – 04 – MẬU TUẤT

 

Facebook Comments